SAPI hale za peskarenjesu izrađene i opremaju se posebno za svakog klijenta

Tretman materijalom za peskarenje se obavlja putem efikasnog sistema za čišćenje, koji razdvaja istrošen abraziv i ostale nečistoće kao što su fina prašina ili čestice stranih tela. Kada se koriste metalni i mineralni abrazivi u hali za peskarenje, materijal za peskarenje se istovremeno vodi elektromagnetnim bubnjevima, odvaja se i privremeno smešta u skladište odvojenog materijala za peskarenje.

Koje su glavne PREDNOSTI SAPI hala za peskarenje:

  • mala dubina montaže (za sistem ravnih transportera), stoga se mogu koristiti i iz postojećih hala ukoliko postoje,
  • veoma mala visina,,
  • nizak nivo buke i nizak nivo trenja,,
  • mala potrošnja energije,
  • malo habanja i kidanja,
  • obzirom da nema metalnih materijala u prostoru peskarenja (samo guma) koja ima znatno duži radni vek od metala, naročito u prostoru peskarenja

Preko 50 godina tradicije i inovacija

SAPI hale za peskarenje sa dužinskim i poprečnim sistemom transportera za automatsko sakupljanje materijala za peskarenje.

SAPI hala za peskarenje, kombinovano sa kabinom za lakiranje i sušenje

Ključ u ruke rešenje za kombinovanu halu za peskarenje

Kvalitet i tradicija

SAPI sistem ravnih transportera se dokazao do sada mnogo puta. Radi bez zastoja i problema, sa najnižim troškovima za energiju. Mala dubina montaže – od 130 mm uključujući rešetke – takođe lako preuzimanje sa postojeće infrastrukture na postojeći pod hale je moguće i to bez ili sa malo radova na temelju.

 

Materijal se prenosi sistemom ravnih transportera do elevatora sa lopaticama nakon procesa čišćenja, materijal pada nazad u tank materiala za peskarenje.

Nudimo širok spektar mašina za peskarenje za sve vrste primena, uključujući mobilne kontejnere za peskarenje i prostorije od čelika. Imamo preko 40 godina iskustva u tehnologiji peskarenja. Imamo klijente širom Evrope i širom sveta takođe. Poznati smo kao vodeći dobavljači tehnologije za peskarenje za hale za peskarenje, kontejnere za peskarenje, prostorije za peskarenje i ostale manuelne sisteme za peskarenje.

Naše hale za peskarenje mogu da imaju radni kanala za auto industriju ili industriju gde je potrebno peskirati objekte i odozdo i koji ne mogu biti pomerani. Naš SAPI sistem ravnih transportera je dizajniran za sve vrste materijala za peskarenje i za sve primene.

Na gornjem delu elevatora se nalaze zatezne stanice i pogonski motor. Na donjem koturu, nalazi se i kontrola brzine elevatora sa lopaticama tako da u slučaju problema, elevator se automatksi zaustavlja.

Prostrani otvori za održavanje za omogućavanje lakšeg održavanja.

Sifter se koristi za pouzdanu separacciju korisnog i potrošenog materijala za peskarenje ili drugih nečistoća (čestica prašine, grubih stranih tela kao što su šrafovi). Za čišćenje grubih delova i stranih tela, moontirano je vinraciono sito.

Odvojeni grubi materijal pada kroz cev dole u kontejner. Ovaj materijal se isisava u filter jedinicu i korisni materijal za peskarenje se vraća na ponovnu upotrebu. Silos za materijal za peskarenje ima 100 l skladište i služi kao bafer između čistača i jedinice za peskarenje za skladištenje materijala u međuvremenu.

Za sve industrije

Konstrukcija
Izrada
Transport
Rudarstvo
Energetski sektor
Naftna i gasna industrija
…itd.

I dalje imate manje prostoraa želite iste performanse?

SAPI kontejner za peskarenje je idealan za bilo koji tip peskarenja u bilo kojoj industriji

Potrebno vam je više informacija vezano za naše usluge ili proizvode?