SAPI kontejner za pesakrenje

Peskarenje se obavlja preko našeg visoko tehnološkog i efikasnog modernog vazdušnog sistema za čišćenje, koji odvaja izlomljeni abraziv ili druge nečistoće kao što su fina prašina i ostale čestice. Kada se koriste metalni i mineralni abrazivi u hali za peskarenje, materijal za peskarenje se u isto vreme vodi elektromagnetnim bubnjevima, odvaja i privremeno smešta u odvojeni bunker za skladištenje materijala za peskarenje.

Kvalitet i tradicija

SA AUTOMATSKOM CIRKULACIJOM I ČIŠĆENJEM

U kontejneru za peskarenje, radni komadi od čelika se ručno peskare. Potpuno automatski ciklus materijala za peskarenje omogućava efikasan i brz rad. Abrazvi od čelika ili livenog gvožđa ili od staklenih perli se mogu koristiti kao materijal za peskarenje.

Proces peskarenja se obavlja u okviru specijalnih gumenih oplata, koje su otporne na udarce materijala i omogućavaju dug radni vek. Sistem patronskih filtera za prašnjav vazduh, ventilator i priprema abraziva su smešteni i zaštićeni obično iza prostora za peskarenje, tako da je moguće lako upravljati mašinom dok se obavljaju procesi peskarenja.

Unutrašnji pogleda na SAPI kontejner za peskarenje sa integrisanim sistemom ravnih stranpsortera za povratak materijala za peskarenje i integrisanom pripremom materijala. U ovom slučaju, kontejner za peskarenje se koristi za tretman površina komponenti od nerđajućeg čelika. Kada se koristi nova SAPI vortex dizna za peskarenje, površina od nerđajućeg čelika ima svilenast sjajan izgled na kraju.

SAPI kontejner za peskarenje od 20 stopa, sastoji se od čvrstog okvira sa zavarenim zidovima i plafonskim panelima napravljenim od čeličnih limova. Sa kranskim kukama na gornjim ivicama. Donji limovi su takođe pripremljeni za transport. Sa prednjim vratima, oko 2.90 x 3.50 m, dvokrilna. Vrata. Levo je prozor sa gumenom zaštitom kao i brava i panik kvaka. Desna vrata su obično sa ventilatorima i spoljnom bravom. SAPI kontejneri za peskarenje, uvek mogu biti izrađeni na osnovu vaših želja i potreba.

SAPI priprema abraziva u komorama za peskarenje

Sačinjen izuzetno stabilno i kvalitetno, što je naročito pogodno za sisteme za peskkarenje. Kaiš elevatora je napravljen od 5 slojeva poliesterskog materijala, dizajniran kao otporan narđu, sa zašrafljenim čeličnim lopaticama.

Na gornjem delu elevatora nalazi se zatezna stanica i pogonski motor. Na donjem koturu, je smeštena kontrola brzine elevatora sa lopaticama, tako da ukoliko dođe do bilo kog problema, elevator se automatski zaustavlja.

Prostrano dimenzionirani otvori za održavanje, omogućavaju lakše obavljanje ovih radova.

Sifter se koristi za pouzdanu separaciju korisnog od neupotrebljivog abraziva ili drugih nečistoća (čestice prašine, gruba strana tela kao što su šrafovi). Za čišćenje grubih delova i stranih tela, instalirano je vibraciono sito.

Odvojeni grubi materijal pada preko donje cevi u kontejner. Čestice se usisavaju u filtersku jedinicu a korisni materijal za peskarenje se vraća na ponovnu upotrebu. Silos za abraziv ima kapacitet 100 l i služi kao bafer između čistača i jedinice za peskarenje za međuvremeno skladištenje materijala za peskarenje.

SAPI patronski filter „Schirocco“ PC 4 TV / 3.000m³ / sat kompaktnog dizajna, koji se satoji od:

  • Kućišta filtera i levka za prašinu kompaktnog dizajna, sačinjenog od zavarenih limova.
  • Otvoreni patroni filtera – antistatička vrata za održavanje intsalirana sa uključenim rezervoarom za komprimovani vazduh.
  • Solenoidni ventili za čišćenje filtera.

Automatsko čišćenje patrona filtera vazduhom je programabilno i kontrolisano. Centrifugalni ventilator i reducir pritiska filtera sa automatskim provetravanjem i indikacijom pritiska je montiran na kućište filtera sa pogonskim motorom.

Visoka efikasnost omogućava povrat filtriranog vazduha. Ovo znači manje energetske troškove za grejanje i ventilaciju obzirom da je filtrirani vazduh već na temperaturi prostorije. Visoka efikasnost takođe je bitna zbog strogih pravila o zaštiti životne sredine, naročito u pogledu opasnih čestica prašine.

Patrone filtera se individualnočiste preko udara vazduha pod pritiskom. Presotale patrone filtera i dalje funkcionišu dok je proces čišćenja jedne u toku. Ostatak prašine pada u posudu za prašinu, tako da može biti sakupljen i izbačen kao otpad bezbedno i lako.

Za sve tipove industrije

Građevinska
Proizvodna
Transport
Rudarska industrija
Energetika
Naftna i gasna industrija
…itd.

Ukoliko vam je kontejner premali? Pogledajte naše hale za peskarenje!

Need any more information regarding our services or products?