SiSAPI D.o.o.

Adresa: Pšata 70, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

Tel.: +381 11 425 0193

Mob.: 00386/40 747 160

www.sapigmbh.com

E-mail: [email protected]

Više informacija

Zastupa:

SiSAPI d.o.o.

Rešavanje sporova
Evropska komisija obezbeđuje platformu za onlajn rešavanje sporova (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nismo voljni ili obavezni da rešavamo sporove pred Biroom za savetovanje potrošača.

Odgovornost za sadržaj
Kao provajder usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama u skladu sa opštim zakonodavstvom u skladu sa članom 7 (1) Nemačkog zakona o telekomunikacijama (TMG). Međutim, prema §§ 8 do 10 TMG, mi kao dobavljač usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili uskladištene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Obaveze uklanjanja ili blokiranja korišćenja informacija prema opštim zakonima ostaju nepromenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada se sazna za konkretnu povredu zakona. Ako saznamo za takve povrede, odmah ćemo ukloniti relevantni sadržaj.

Odgovornost za veze(linkove)
Naša ponuda sadrži linkove ka spoljnim veb stranicama trećih lica, na čiji sadržaj nemamo uticaj. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ove eksterne sadržaje. Odgovarajući provajder ili operater sajtova je uvek odgovoran za sadržaj povezanih sajtova. Povezane stranice su proverene na moguće kršenje zakona u vreme povezivanja. Ilegalni sadržaji nisu bili prepoznatljivi u trenutku povezivanja.

Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Ako saznamo za bilo kakve povrede, odmah ćemo ukloniti takve veze.

Autorsko pravo
Sadržaj i dela kreirana od strane operatera sajta na ovim stranicama podležu nemačkom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik komercijalizacije takvog materijala van okvira zakona o autorskim pravima zahtevaće prethodnu pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta su dozvoljeni samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko sadržaj na ovom sajtu nije kreirao operater, autorska prava trećih lica se poštuju. Konkretno, sadržaj treće strane je identifikovan kao takav. Ukoliko ipak saznate za povredu autorskih prava, obavestite nas o tome. Ako saznamo za bilo kakve povrede, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.

Izvor: https://vvv.e-recht24.de

SAPI GMBH
peskarenje i izgradnja postrojenja