Izduvni sistemi patron filteri i & džepni filteri

SAPI patron filter „SHIROCCO“ PC

SAPI vrećasti filteri TFA

SAPI patron filter PC 1 i PC 2 za SAPI ručne kabine za peskarenje

SAPI patron filter PC 1 i PC 2 za SAPI ručne kabine za peskarenje

  • Kompaktna filterska jedinica je u čeličnom kućištu, sa svim neophodnim otvorima za inspekciju
    ,
  • sa ugrađenim patronama filtera za visoko efikasno, otprašivanje bez prašine (efikasnost za fine čestice prašine do 99,9%)
  • Lako čišćenje patrona tokom rada preko udara vazduha.
  • Zahvaljujući integrisanoj komori kontra protoka preseparatora, veliki deo čestica prašine se usisava direktno u kolektor prašine koji se može uklanjati.

Za dnevne poslove peskarenja (između 4 i 8 sati)

 

Tehničke specifikacije

Model PC 1 PC 2
Efektivna površina filtera: 10 m² 20 m²
Izduvni motor 0,55 kW 1,5 kW
Visina: 1,52 m 2,43 m
Dužina: 0,50 m 0,85 m
Izlaz vazduha ca. cbm 800 1500

Zadržavamo pravo manjih ili većih tehničkih izmena bez prethodnih obaveštavanja
.

Kontaktirajte nas za više informacija

SAPI džepni filter TFA 1 i 2 za SAPI ručne kabine za peskarenje

Filterska vreća za izvlačenje/usisna jedinica TFA1 i 2
Filterska vreća za izvlačenje/usisna jedinica TFA1 i 2 zajedno čine kompaktnu jedinicu u kućištu od ojačanog čelika sa svim neophodnim otvorima za inspekciju. Preko deflekcione šine, pred separacija grube prašine se odvija. Fina prašina se odvaja u filterske vreće, koje se mogu protresti, i ukoliko je neophodno lako očistiti spolja, preko ručke za ručno trešenje. Ventilatotr se nalazi u komori izolovanoj od buke. Čist vazduh napušta jedinicu na vrhu uređaja.

Za dnevno korišćenje (između 1 i 4 sata)

Tehničke specifikacije:

Model TFA 1 TFA 2
Efektivna površina filtera: 4,5 m² 4,5 m²
Izduvni motor 0,55 kW 0,75 kW
Visina: 2,43 m 2,43 m
Dužina: 0,65 m 0,65 m
Širina: 0,55 m 0,55 m
Izlaz vazduha ca. cbm 600 900

Zadržavamo pravo manjih i većih tehničkih izmena, bez prethodnog obaveštavanja.

Treba vam više informacija o našim uslugama ili proizvodima?