Premium peskarenje I 25 litara I sa uređajem za brzo zaustavljanjePrecizna mašina za peskarenje niskim pritiskom

SAPI fino peskarenje pod niskim pritiskom, je specijalno prilagođen za fino čišćenje površina i neprestano može biti podešavano od 0.1 – 8 bar pritiska.

SAPI mašina za fino peskarenje je mnog puta dokazana na obnavaljanju istorijskih zgrada, poput prirodne cigle i opeke, isto kao i na konstrukcijama građevinskih figura. SAPI mašina za fino peskarenje pod niskim pritiskom se dokazala puno puta.

SAPI Mašina za fino peskarenje je standardno opremljena sa VARIO diznom i može biti korišćena za tri tehnike peskarenja.

Novi ” Premium ” uređaj za peskarenje je dokazao i usavršio uređaj za brzo zaustavljanje u malom kompaktnom dizajnu.

Zbog uređaja za brzo zaustavljanje, pritisak u unutrašnjosti mašine se ne gubi za vreme pauze u radu ili u slučaju da morate da podesite radni deo.
Onog trenutka kada želite da nastavite sa peskarenjem, jednostavnim pritiskom na dugme mašina je 100% spremna za rad bez gubitka pritiska, i tako štedi vreme i novac.

U slučaju opasnosti ( pad dizne ….) uređaj za brzo zaustavljenje će reagovati i za 1-5 sec. Peskarenje će se zaustaviti.

Takođe se smanjuje ili sprečava štetna kondenzacija materijala pri korišćenju komprimovanog vazduha visokog pritiska u posudi za peskarenje.

Kratke informacije

0

Min. Pritisak

0

Max. Pritisak

0

Zapremina

0

Težina

Princip vrtložnog mlaza , ravnog mlaza ili Venturi mlaza.

Ovaj novi potencijal 3 tehnike za peskarenje otvara gotovo neograničeno područje rada, kako sa niskim, srednjim i visokim pritiskom.

Aplikacija se može obaviti suvom, vlažnom ili mokrom obradom, to zavisi od područja primene.

Što se tiče ove tehnike, u mnogo slučajeva se ne upotrebljavaju hemikalije. Tako možete doprineti očuvanju životne sredine.

 • Najbrže uključivanje i isključivanje, u skladu sa pravilima profesionalnih asocijacija (BGV 26)
 • Manja potrošnja materijala za peskarenje, obzirom da posuda ostaje pod pritiskom sve vrreme, i zbot toga ne dolazi do suvišnog kretanja materijala za peskarenje
 • Nakon što se mašina ponovo pokrene, odmah je prisutan pun pritisak na dizni, ne raste postepeno i zbog toga smanjuje potrošnju materijala za peskarenje i habanje creva za peskarenje
 • Ne formira se vlaga (kondenzat) u posudi, obzirom da posuda stalno ostaje pod pritisko, i ne odzračuje se svakim pokretanjem ili zaustavljanjem:
 • Optimalno doziranje materijala za peskarenje preko ventila za fino odmeravanje
 • manji zahtevi za kompimovanim vazduhom, stoga manja potrošnja goriva (Dizel)
 • Upravlja samo jedan operater, obzirom da je pritisak peskarenja konstantno indikovan na posudi pod pritiskom i može se menjati vrlo jednostavno putem manometra, bez prethodnog ponovnog startovanja.
 • Nema smetajućih delova, kao što su kontrolni ventili, membrane i zaptivke, stoga je održavanje jednostavno i rad je pouzdan. Jedina stvar koja treba da se kontroliše je crevo na uređaju za brzo zaustavljanje i da se menja ukoliko je neophodno.

Specifične oblasti primene:

U zaštiti istorijskih spomenika-restauracija prirodnog kamena, metala i drveta. Novi PREMIUM uređaj za fino peskarenje omogućava fino čišćenje sa zaštitom patine. Pored toga, različite površine mogu biti matirane, polirane i očišćene. Posebno polje primene je čišćenje od kondenzata dimnih gasova u obnovi nakon požara. Ovde se traži fino peskarenje što omogućava novi SAPI PREMIUM uređaj za peskarenje.

Čišćenje:

Peščar, krečnjak, laporac, granit, sedra mermer, travertino, cement, beton, agregatni beton, cigla, keramika, klinker, staklo, plexiglas, aluminijum, gvožđe, nerđajući čelik, drvo, oštećenja od požara, itd

Applications:

 • Restauracija spomenika – postepeno čišćenje sa čuvanjem patine
 • Obnova oštećenja od požara ( pažljivo uklanjanje kondenzata dimnih gasova )
 • Uklanjanje grafita na različitim površinama i materijalima.
 • Čišćenje fasada : kamen, cigla, malter, beton i drvo.
 • Disperzija boje na fasadi, malteru
 • Ugradnje na keramici, pločicama, glazirane i ne glazirane.
 • i mnoge druge aplikacije.

Za finu obradu preporučujemo sledeće materijale za peskarenje:

 • Stakleni puder finoće : 0.09-0.25 stepena čvrstoće po Mos-u 6-6.5
 • Kalcitni puder finoće : 0.01-0.02 mm stepena čvrstoće po Mos-u 3.5
 • Granatni pesak 0.04-0.1mm prema Mos-u 8

Za uobičajene radove preporučujemo sve komercijalne materijale za peskarenje.

kao na primer: šljaka, liveno gvožđe, čelična sačma, korund, staklene perle itd.

Zapremina:25 Liter
Visina:820  mm
Prečnik rezervoara:260 mm
Ukupan prečnik:600  mm
Težina:ca. 45  kg
Unutrašnja i spoljna creva:½ “

Da li vam je potrebno još informacija vezano za naše usluge i proizvode?

Interesuje Vas Premium 25 lit. mašinu za peskarenje

Open chat
Powered by Join.chat
Willkommen bei der SAPI GmbH.
Benötigen Sie Hilfe oder zusätzliche Informationen?