Zostava PREMIUM 200 | 200 Lit. | Cyklónový odlučovač | Mobilné tryskacie zariadenie s odsávanímMobilné tryskacie zariadenie s odsávaním

Mobilné otryskávacie zariadenie s recykláciou abrazivného materiálu.

Po ukončení otryskávania je abrazívny materiál manuálne pozbieraný a umiestnený do zbernej nádoby umiestnenej na podlahe. Použitý abrazívny materiál je pomocou priemyselného vysávača dopravený cez cyklónový odlučovač do zásobníka. Prach a kontaminanty sú odstránené vďaka cyklónu zaťiaľ co pevné častice zostávajú na abrazivnom site umiestnenom vo vnútri zásobníka.

Čisté abrazivo je pripravené na doplnenie az po odtlakovaní tlakovej nádoby, tým predchádzame vysokému prísunu externej vlhkosti do tlakovej nádoby.

Táto polo-automatická technológia je cenovo dostupná a zároveň veľmi efektívna. V prípade potreby sa dá po namontovaní bezprašnej hlavice zariadenie používať aj ako bezprašné tryskacie zariadenie

Informácie

0

Min. pracovný tlak

0

Max. pracovný tlak

0

Objem
  • Najrýchlejší zapínací/vypínací čas
  • Nižšia spotreba abraziva vďaka permanentne natlakovanej tlakovej nádoby. Vďaka okamžitmému prac.tlaku dochádza k významnej úspore abraziva.
  • Vďaka tomuto faktu je opotrebenie hadíc a celého zariadenia úplne minimalizované
  • Už žiadne problémy s vlhkosťou (kondenzom) vo vnútri tlakovej nádoby! Pustenie ovládacej páky nespôsobuje odtlakovanie tlakovej nadoby a tým zabraňuje vnikaniu externej vlhkosti do zariadenia. Z tohto faktu plynú aj nasledujúce výhody:
  • Optimálne dávkovanie abraziva vďaka tvrdenému dávkovaciemu ventilu
  • Na prevdádzku zariadenia postačuje len 1 pracovník keďže pracovný tlak sa dá nastaviť kedykoľvek počas otryskávania
  • Nižsie nároky na stlačený vzduchu a tým pádom nižšie spotreba el. energie resp. dieslu
  • Žiadne membrány, regulačné ventily, tesnenia, a tým nekomplikovaná údržba a spoľahlivosť pri prevádzke. Jediné, čo je potrebné kontrolovať, je medzikus hadice na QUICK STOP zariadeni

Kontaktieren Sie uns oder senden Sie uns eine Anfrage.

Zaujal Vás zariadenie PREMIUM 200 | 200 Liter |cyklónový odlučovač - mobilné tryskacie zariadenie s odsávaním?

Open chat
Willkommen bei der SAPI GmbH.
Benötigen Sie Hilfe oder zusätzliche Informationen?